About Us

D $ DD $ {{RJI $ 7} IGJ8X9 $ L80

OUR TEAM

We never stop development, good faith in the field of Electronic products, power products and etc for many years. Attending various exhibition, such as Canton Fair, Frankfurt Exhibition, Hongkong Fair and so on. Our professional team will try to solve your questions as we can and give you the best service! Choose us and get good quality products!

OUR STORY

Ligao established in 1986,  is a professional manufacturer specializing in power product R&D, production, sales as one of the high-tech enterprises. Products included  Automatic Battery Chargers(7 charge stages and 8 charge stages), Power Inverters and Automatic voltage regulators, Dc Dc Converters, Solar controllers and power supply products etc.

Our company has obtained ISO9001-2015 quality system certification, GS certification, CB certification and number of international authority product certifications and number of national product patents.

Our company has excellent R&D, production, debugging, RoHS and testing equipment to perform rigorous product development, production and sales quality marketing system. Our products has 30 years industrial application, design experience, senior experts responsible for the development, design mix with the wealth of practical experience and advanced power technology together to create the power quality. Products are widely used at home and abroad, are exported to 60 countries abroad and regions, and are well-trusted by domestic and foreign customers. Our company specializes in the technical as the fundamental, product scale management as the aim, to stand out the outstanding products specialty and technical expertise, to pursue the high-tech, high-quality, high efficiency, cost-effective of the products, work hard for reach the international advanced level of the industry. The products have its excellent quality, perfect sales service reputation at home and world market.

«Մասնագիտական, նորարարական, իրատեսական են» ընկերությունը բիզնես նպատակը », - լավ է, հաւատքը, նորարարություն» են հասկացությունները. Է ապահովել օգտվողներին հմուտ էներգիայի տեխնոլոգիայի, մասնագիտական ​​արտադրանք, կատարյալ ծառայություններից: Որպեսզի ստեղծել բարձրորակ էներգամատակարարման, Ligao հասնի բարձր հզորության գերազանցության, եւ թող ձեզ քայլ առաջ. Թող կանաչ էներգիայի համար `ի շահ ողջ մարդկության: